เดบิตคือซ้าย ซึ่งตรงข้ามกับเครดิตขวาเสมอ

สินทรัพย์ (ซ้าย) = หนี้สิน + ทุน (ขวา)
รายจ่าย (ซ้าย), รายรับ (ขวา)

 • เดบิตคือการบันทึกรายการทางบัญชีที่มีผลทำให้
  • สินทรัพย์ และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
  • ขณะที่รายได้ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของลดลง 
 • ส่วนเครดิตก็จะตรงข้ามกับเดบิตคือเป็นการบันทึกรายการที่มีผลทำให้
  • สินทรัพย์ และค่าใช้จ่ายลดลง
  • ขณะที่รายได้ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น

อยากให้รายการไหนเพิ่มก็ให้ใส่เข้าไปด้านเดียวกัน ถ้าลดก็ใส่ตรงข้าม


เช่นการนำเงินสดมาลงทุนในกิจการ ก็จะบันทึกเป็น

 • เดบิต เงินสด(สินทรัพย์เพิ่มเดบิต)
  • เครดิต ทุน(ส่วนของเจ้าของเพิ่มด้านเครดิต)

เอาเงินไปซื้ออาคาร

 • เดบิต อาคาร (สินทรัพย์เพิ่ม)
  • เครดิต เงินสด (สินทรัพย์ลด)

ขายของเงินเชื่อ

 • เดบิต 

 

Comment

Comment:

Tweet

#2 By สติ๊กเกอร์ไลน์ (183.89.83.82|183.89.83.82) on 2014-11-28 01:42