ถ้าคุณเป็นคนที่อ่านหนังสือการลงทุนมาก็เยอะ
แต่ก็ยังจับต้นชนปลายไมุ่ถูก มีคำถามในใจเต็มไปหมด
หลักสูตรนี้ที่จะสอนให้คุณวิเคราะห์หุ้นแบบองค์รวม
เชื่อมโยงกลยุทธ์ งบการเงิน ประเมินมูลค่าเป็นเรื่องเดียวกัน
เป้าสุดท้ายคือ
มีความสุขกับการลงทุนได้ไม่ว่าหุ้นจะขึ้นหรือลง

 

การลงทุนในตลาดหุ้นให้รวยอย่างยั่งยื่นก็เหมือนการทำสวน ในการเพาะต้นกล้าแห่งความมั่งคั่ง ต้องมีทักษะของการเลือกพันธุ์ไม้ ที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อม และอดทนเผ้าคอยจนออกดอกออกผล เหมือนการลงทุนหุ้นที่เป็นศาสตร์และศิลปของการเข้าใจพื้นฐานของกิจการและการมองทิศทางของผลประกอบการให้ออก ซื้อในราคาที่เหมาะสม และเฝ้าคอยจนออกดอกออกผล (ราคาหุ้นขึ้น ปันผลเพิ่ม) เพราะโดยธรรมชาติของหุ้นในระยะยาวแล้ว ราคาหุ้นจะสะท้อนผลประกอบการเสมอ 

 

ในระยะยาวแล้วคนที่อยู่รอดและรวยในตลาดหุ้นได้ นักลงทุนต้องสามารถวิเคราะห์ คาดการณ์ผลประกอบการ ประเมินมูลค่าหุ้น และรู้ทันกลโกงต่างฯ ของเจ้ามือทำราคา และต้องตัดสินใจได้ด้วยตนเองให้ได้ เป็นสำคัญ

หลักสูตรนี้เหมาะกับ มือใหม่อยากลงทุนในตลาดหุ้นให้รวยยั่งยืน มือเก่าที่อยากเลิกเล่นหุ้นตามเซียน มาเป็นมืออาชีพที่เล่นเก่งเล่นเป็นเล่นแล้วรวย และไม่ทุกข์ ด้วย เทคนิคการคัดหาหุ้นเด็ดปัจจัยพื้นฐานดีมีความสามารถในการแข่งขัน ความเสี่ยงต่ำ และสามารถประเมินมูลค่าหุ้นได้ด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งใครอีกต่อไป ลาทีปัญหาลงทุนแล้วเครียดประสาทกิน

“เราเชื่อว่าไม่มีใครดูแลสินทรัพย์นักลงทุนได้ดีเท่ากับตัวนักลงทุนเอง” ท่านจะได้อะไรจากหลักสูตรนี้
 • เน้นใช้งานจริง สามารถแยกหุ้นดีมีอนาคต หุ้นเน่า รู้ทันหุ้นปั่น 
 • เทคนิคการคัดหาหุ้นเด่นลงทุน และแหล่งค้นหาข้อมูล
 • วิเคราห์พื้นฐานกิจการของหุ้นแบบองค์รวมทั้งการวิเคราะห์งบการเงิน กลยุทธ์ธุรกิจ และการเงินฯ
 • ประเมินมูลค่าที่เหมาะสม (valuation) และหาส่วนเผื่อความปลอดภัย (Margin of safety) ได้ด้วยตนเอง
 • รู้จักตัวเร่ง (catalyst) ของกิจการที่ทำให้ราคาหุ้นวิ่งกระฉูด และจังหวะการลงทุน
รูปแบบการเรียนการสอน
 • เรียน 2 ครั้ง รวม 8 ชั่วโมง
 • เรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ แต่ไม่เกิน 3 คน/รุ่น (ถามได้ทุกคำถามคาใจ)
 • เนื้อหาอ้างอิงจากหลักสูตร CFA (Chartered Financial Analyst) (การวิเคราะห์งบการเงิน, การประเมินมูลค่าหุ้น)
 • เน้นการทำ workshop วิเคราะห์หุ้น ที่หลากหลายทั้งหุ้นดี หุ้นเน่า หุ้นปั่น ฯลฯ เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันในการลงทุน
สถานที่เรียน
 • เรียนที่ บ้านไร่กาแฟสาขาเอกมัย (อยู่ติด BTS เอกมัยทางออกที่ 1)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท 
(รวมเอกสารการสอนแล้ว)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

สนใจติดต่อสอบถามและจองเวลาเรียนได้ที่ ภัทรธร ช่อวิชิต CISA I* 
086 503 5023

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   รายละเอียดการอบรม (Course Detail)

คุณโจลูกอิสานกล่าวไว้ว่า"ผมถือคติว่า ฟังคนอื่นหรือลอกหุ้นคนอื่นชีวิตการลงทุนคงไม่รอด" จากประสบการณ์ที่เห็นคนเล่นหุ้นตามเซียนหรือโพยผีบอกส่วนใหญ่จะขาดทุนเพราะบางครั้งเขาบอกแต่ตอนเข้าซื้อไม่ได้บอกตอนขายกว่าจะรู้ตัวก็ติดดอยไปแล้ว

ดังนั้น ถ้าอยากอยู่รอดและรวยในตลาดหุ้น การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และการประเมินมูลค่าหุ้นได้ด้วยต้นเองเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าคุณจะลงทุนทั้งทางเทคนิค หรือพื้นฐาน เนื่องจาก "ในระยาวแล้วราคาหุ้นจะปรับตัวสะท้อนผลประกอบการเสมอ"  เพราะธรรมชาติของการลงทุนหุ้นก็คือการซื้อความเป็นเจ้าของกิจการ เมื่อกิจการดี เจริญเติบโต นักลงทุนหน้าใหม่ที่อยากได้หุ้นตัวนี้ก็ต้องเสนอราคาที่สูงขึ้น

Value investor ก็คือนักลงทุนที่พยายามค้นหาหุ้นที่ยอดเยียมในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่า (intrinsic value) มากๆ ซึ่งราคาจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเมื่อตลาดเห็นคุณค่าที่แท้จริงของหุ้นตัวนั้น แต่การนำแนวคิดนี้มาใช้งานต้องอาศัยความรู้ในการแยกหุ้นดี-หุ้นเน่าออกให้ได้ และซื้อหุ้นก่อนคนอื่น ที่เหลือก็แค่รอรวย

 สำหรับหลักสูตรเรียนเล่นหุ้นนี้แบ่งเนื้อหาเป็น 5 ส่วน ครอบคลุมประเด็นสำคัญของการลงทุนแบบเน้นคุณค่า (Value Investment) คือ ความเข้าใจในธุรกิจที่จะลงทุน, ปัจจัยเร่ง (catalyst) ที่ทำให้บริษัทดีกว่าเดิม, การประเมินมูลค่าหุ้น และส่วนเผื่อความปลอดภัยดังนี้

Module 1: Introduction
 • ภาพรวมของการลงทุน และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน
 • แนะนำแหล่งหาข้อมูลสำหรับการลงทุน (งบการเงิน,ข่าว,56-1, รายงานประจำปี,บทวิเคราะห์ ฯลฯ)
 • สูตรการคัดหุ้นแบบต่างๆ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
 • Workshop การคัดหุ้นเด็ด
Module 2 : วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ
 • เครื่องมือและเทคนิควิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
 • รูปแบบธุรกิจ (Business Model) ของผู้ชนะในอุตสาหกรรม
 • วิเคราะห์กลยุทธ์ขององค์กร (Corporate Stratege)
 • วิเคราะห์ความเสี่ยง(Risk)ของกิจการ ประเมินผลกระทบและความน่าจะเป็น
 • Workshop วิเคราะห์ความสามารถในการการแข่งขันของกิจการ
Module 3 : อ่านงบการเงินให้เหมือนอ่านนิยาย
 • วิเคราะห์งบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน)
 • วิเคราะห์งบกำไรขาดทุน
 • วิเคราะห์งบกระแสเงินสด
 • วิเคราะห์คุณภาพกำไร
 • วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
 • เทคนิคทางบัญชีในการสร้างมูลค่าหุ้น ex. ล้างขาดทุนสะสม, แตกพาร์, ลดทุน, ปรับโครงสร้างหนี้, แจก warrant,
 • Workshop ตามหาร่องรอยความสามารถในการการแข่งขันของกิจการในงบการเงิน
Module 4 : ระบุตัวเร่ง (Catalyst) ที่ทำให้กำไรเติบโตและราคาพุ่งกระฉูด
 • ตัวเร่งด้านรายได้และกำไร
 • ตัวเร่งด้านสินทรัพย์ และหนี้สิน
 • เทคนิคการค้นหาตัวเร่งและประเมินความน่าจะเป็นของตัวเร่ง
 • จังหวะการลงทุน
 • Workshop วิเคราะห์ตัวเร่ง ผลกระทบของตัวเร่งต่อกิจการ และความน่าจะเป็นที่ตัวเร่งจะล้มเหลว
Module 5 : ประเมินมูลค่าหุ้นและส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS: Margin of Safety)
 • ทำความรู้จักและคำนวณแบบจำการประเมินมูลค่าแบบต่างๆ  PE, PB, DCF
 • สมมติฐานของแบบจำลองการประเมินมูลค่าหุ้น
 • เทคนิคการเลือกใช้แบบจำลองประเมินมูลค่าหุ้นให้ให้เหมาะกับ Business Model ของแต่ละกิจการ
 • การวิเคราะห์ ส่วนเผื่อความปลอดภัย (MOS:Margin of safety) เพื่อป้องกันการขาดทุน
 • Workshop การประเมินมูลค่าหุ้นและประเมินมูลค่าหุ้นและส่วนเผื่อความปลอดภัย
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอนแบบจัดเต็มไม่มีกั๊กโดย ภัทรธร ช่อวิชิต CISA1

การศึกษา

 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต(การเงิน-การคลัง)
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA :Logistics Management)
 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : CISA1 (Certified Investment and Securities Analyst Program Level 1)
 • FPM Consultant : Intelligent Investor 
 • หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙: ทฤษฎีดนตรีสากล ระดับ 4

ประสบการณ์

 • ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ผลกระทบของกระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยศาลล้มละลายกลางที่มีต่อกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • ประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างโรงเรียนการบิน
  • ประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะ
  • ฯลฯ
 • เปิด Studio สอนดนตรี จำหน่ายเครื่องดนตรี ไทย-สากล รับแสดงงาน event ต่างๆ
 • บริหาร Port หุ้นและอสังหาริมทรัพย์ของครอบครัว

...............................................................................................................